Có 1 kết quả:

duàn chéng mò ㄉㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄇㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to calcine (purify by heating)