Có 1 kết quả:

duàn shāo

1/1

duàn shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to calcine (purify by heating)