Có 1 kết quả:

liàn nǎi

1/1

liàn nǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

condensed milk