Có 1 kết quả:

liàn tiě

1/1

liàn tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smelting iron