Có 1 kết quả:

xuān hè

1/1

xuān hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 烜赫[xuan3 he4]