Có 1 kết quả:

jiān chǎo

1/1

jiān chǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lightly fry