Có 1 kết quả:

jiān niú bā

1/1

jiān niú bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beef steak