Có 1 kết quả:

jiān zhū bā

1/1

jiān zhū bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pork steak