Có 1 kết quả:

Yān tái

1/1

Yān tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yantai prefecture level city in Shandong