Có 1 kết quả:

yān cōng

1/1

yān cōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chimney