Có 1 kết quả:

yān quān

1/1

yān quān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smoke ring