Có 1 kết quả:

yān pì

1/1

yān pì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette butt