Có 1 kết quả:

yān mù dàn

1/1

yān mù dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smoke bomb