Có 1 kết quả:

yān qiāng

1/1

yān qiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

opium pipe