Có 1 kết quả:

yān gāng

1/1

yān gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ashtray