Có 1 kết quả:

yān huā bù

1/1

yān huā bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

catalog of prostitutes (esp. in Yuan theater)