Có 1 kết quả:

yān huā fēng yuè

1/1

Từ điển Trung-Anh

refers to lovemaking (idiom)