Có 1 kết quả:

yān dì

1/1

yān dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette butt