Có 1 kết quả:

yān dì ㄧㄢ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cigarette butt