Có 1 kết quả:

yān jiǔ bù zhān

1/1

Từ điển Trung-Anh

abstaining from liquor and tobacco