Có 1 kết quả:

shā chē

1/1

shā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to brake (when driving)