Có 1 kết quả:

méi xiè

1/1

méi xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coal dust
(2) coal slack