Có 1 kết quả:

méi céng

1/1

méi céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a coal bed
(2) a coal seam