Có 1 kết quả:

méi céng qì ㄇㄟˊ ㄘㄥˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

coalbed methane