Có 1 kết quả:

méi shān què

1/1

méi shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) coal tit (Periparus ater)