Có 1 kết quả:

méi qì

1/1

méi qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coal gas
(2) gas (fuel)