Có 1 kết quả:

méi tián

1/1

méi tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a coalfield