Có 1 kết quả:

fán yuān ㄈㄢˊ ㄩㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) frustrated
(2) agitated
(3) distressed

Một số bài thơ có sử dụng