Có 1 kết quả:

fán zào

1/1

fán zào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jittery
(2) twitchy
(3) fidgety