Có 1 kết quả:

bāo diàn huà zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to talk endlessly on the phone