Có 1 kết quả:

shān dòng diān fù guó jiā zuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

crime of conspiring to overthrow the state