Có 1 kết quả:

Xióng Chéng jī

1/1

Xióng Chéng jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiong Chengji (1887-1910), anti-Qing revolutionary and martyr