Có 1 kết quả:

xióng zhǎng

1/1

xióng zhǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bear paw (as food)