Có 1 kết quả:

Xióng běn xiàn ㄒㄩㄥˊ ㄅㄣˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kumamoto prefecture, Kyūshū, Japan