Có 1 kết quả:

xūn zhēng

1/1

xūn zhēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fumigate