Có 1 kết quả:

xūn táo chéng xìng

1/1

xūn táo chéng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (idiom) nurture makes second nature
(2) good habits come by long assimilation