Có 1 kết quả:

xūn xiāng

1/1

xūn xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

incense