Có 1 kết quả:

yíng guāng bǐ ㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

highlighter (pen)