Có 1 kết quả:

shú nǚ

1/1

shú nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mature and sophisticated woman