Có 1 kết quả:

shú shǒu

1/1

shú shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skilled person
(2) an experienced hand