Có 1 kết quả:

shú luò

1/1

shú luò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) familiar
(2) close