Có 1 kết quả:

shú huāng

1/1

shú huāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abandoned land