Có 1 kết quả:

shú lǜ

1/1

shú lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

careful thought