Có 1 kết quả:

shú yǔ

1/1

shú yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

idiom