Có 1 kết quả:

shú shí diàn

1/1

shú shí diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deli
(2) delicatessen