Có 1 kết quả:

yì shuò

1/1

yì shuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to twinkle
(2) to glimmer
(3) to glisten