Có 1 kết quả:

yùn tàng

1/1

yùn tàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to iron (clothes)