Có 1 kết quả:

rè zhōng

1/1

rè zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 熱衷|热衷[re4 zhong1]

Một số bài thơ có sử dụng