Có 1 kết quả:

rè hu

1/1

rè hu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warm
(2) hot
(3) affectionate
(4) ardent