Có 1 kết quả:

rè zhí

1/1

rè zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

calorific value