Có 1 kết quả:

rè qiè

1/1

rè qiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fervent